POHÁDKOVÁ KRÁSA ČESKO – SASKÉHO ŠVÝCARSKA

ubytování: hotelubytování: hotel
strava: polopenzestrava: polopenze
doprava: autokaremdoprava: autokarem
žádný termín od 7. září 2019
od 6 690 Kč

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Slevy

 • first minute 6% do 10. 1. 2019
 • first minute 4% do 10. 2. 2019
 • first minute 3% do 10. 3. 2019
 • Seniorská sleva 55+: 200 Kč (nesčítá se s jinými slevami) (sleva: -200 Kč)

Cena zahrnuje

 • 5x nocleh - dvoulůžkové pokoje s vl. přísl. v hotelu
 • 5x polopenze
 • doprava - klim. bus
 • průvodce
 • povin. poj. CK

Cena nezahrnuje

 • místní taxa
 • info: cena nezahrnuje vstupy, lodě (cca 600 Kč a 30 EUR)
NEUVĚŘITELNÁ ROMANTIKA ČESKO - NĚMECKÉHO POHRANIČÍ
Vypravte se s námi do míst, která jsou pro svoje romantické výhledy, malebné soutěsky, rozeklané skalní věže, stěny a brány nazývaná rájem filmařů. Je to pohádková krajina, kde příroda vytvořila podívanou, jaká nemá obdoby.

Program zájezdu

1. den: Odjezd v ranních hodinách do Tisé. Tiské stěny - procházka romantickým skalním městem s několika možnými trasami. Odjezd na ubytování.
2. den: Hřensko - přes Tři prameny se projdeme na Pravčickou bránu – mohutný 16 m vysoký oblouk, jeden z nejpodivuhodnějších skalních útvarů na planetě a dále na pramicích Divokou a Tichou soutěskou zpět. Nocleh.
3. den: Vyjedeme z Děčína výletním parníkem (Poseidon) po Labi do Drážďan. Projedeme úchvatným labským kaňonem přes Hřensko s výhledem na okolní skalní útvary do Bad Schandau. Poplujeme pod Königsteinem a kolem zámku Pilnitz. Po přistání v Drážďanech prohlídka centra - Semperova opera, Zwinger, Dóm, Kurfiřtský zámek, Frauenkirche, Brühlova terasa aj. (Kdo nebude chtít jet lodí, může jet do Drážďan autobusem). Návrat na nocleh.
4. den: Výlet do Německa do Míšně - prohlídka historického středu a návštěva světoznámé porcelánky. Poté navštívíme Popelčin zámek Moritzburg s krásným parkem. Návrat na nocleh.
5. den: Výlet na Bastei – fantastický shluk skalních věží spojený impozantním kamenným mostem – neskutečný rozhled na kamenný labyrint plný roklí, strží a věží a skalní hrad Neurathen - opět nádherné vyhlídky. Pilnitz - zámek na břehu Labe - prohlídka zámeckých zahrad. Königstein - tabulová hora s pyšnou kamennou pevností – obrovský nedobytný komplex na skále nad kaňonem řeky – opět fantastický výhled. Návrat na nocleh.
6. den: Bad Schandau - katedrála, procházka po Labské promenádě, Sendigova kašna a čtvrť Postelwitz s hrázděnými domy. Výtahem vyjedeme nad město - krásné výhledy. Na závěr dne možnost koupání v lázních Toskana terme, event. botanická zahrada. Odjezd zpět.

Novinky Erika Tour

Novinky, informace ze zájezdů, zajímavosti

Sledujte nás: