Pohádková krása Česko – saského Švýcarska

ubytování: hotelubytování: hotel
strava: polopenzestrava: polopenze
doprava: autokaremdoprava: autokarem
žádný termín od 14. srpna 2022
od 8 150 Kč

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Slevy

  • first minute
  • Seniorská sleva 55+: 200 Kč (nesčítá se s jinými slevami) (sleva: -200 Kč)

Cena zahrnuje

  • 6x nocleh - dvoulůžkové pokoje s vl. přísl. v hotelu
  • 6x polopenze
  • doprava - klim. bus
  • průvodce
  • povin. poj. CK

Cena nezahrnuje

  • místní taxa
  • příplatek na 1/1 1900 Kč (příplatek: 1900 Kč)
  • info: cena nezahrnuje vstupy, lodě (cca 600 Kč a 30 EUR)
NEUVĚŘITELNÁ ROMANTIKA ČESKO - NĚMECKÉHO POHRANIČÍ
Vypravte se s námi do míst, která jsou pro svoje romantické výhledy, malebné soutěsky, rozeklané skalní věže, stěny a brány nazývaná rájem filmařů. Je to pohádková krajina, kde příroda vytvořila podívanou, jaká nemá obdoby.

Ubytování: hotel

hotel Bellevue*** v Jetřichovicích

Program zájezdu

1. den: Odjezd v ranních hodinách po trase Semily, Jilemnice, Lomnice n. Popelkou, Liberec, do Jetřichovic Jetřichovické stěny - procházka v jedné z nejkrásnějších částí Děčínské vrchoviny - přes tři nejkrásnější vyhlídky Českého Švýcarska - Mariina vyhlídka (orlí hnízdo vystavěné na špici skalního ostrohu), Wilemínina stěna (po dřevěném můstku přejdete propast a ocitnete se mezi obry) a Rudolfův kámen. Odjezd na ubytování, nocleh.
2. den: Hřensko - přes Tři prameny se projdeme na Pravčickou bránu – mohutný 16 m vysoký oblouk, jeden z nejpodivuhodnějších skalních útvarů na planetě a dále na Mezní louku. Poté se vydáme pohádkově krásnou oblastí soutěsek řeky Kamenice. Na pramicích projedeme Divokou a Tichou (Edmundovou) soutěskou, které jsou přístupné už od r. 1890 do Hřenska. Návrat na nocleh.
3. den: Výlet do Německa do Míšně – města porcelánu - prohlídka historického středu, vyjdeme si na místní hrad, odkud je krásný výhled a návštívímea světoznámou porcelánku. Poté navštívíme Popelčin zámek Moritzburg s krásným parkem. Drážďany - prohlídka centra - Semperova opera, Zwinger, Dóm, Kurfiřtský zámek, Frauenkirche, Brühlova terasa aj. Návrat na nocleh..
4. den: Výlet na Bastei – fantastický shluk skalních věží spojený impozantním kamenným mostem – neskutečný rozhled na kamenný labyrint plný roklí, strží a věží a skalní hrad Neurathen - opět nádherné vyhlídky. Dorf Wehlen - Miniaturpark Malé saské Švýcarsko - projížďka turistickým vláčkem mezi skalními kaňony a útvary. Königstein - tabulová hora s pyšnou kamennou pevností – obrovský nedobytný komplex na skále nad kaňonem řeky – opět fantastický výhled. Návrat na nocleh.
5. den: Odjezd do Tisé. Za severním okrajem Tisé začíná fantastická krajina Tiských stěn. Skalní město s bludištěm náměstíček a úzkých průchodů bylo v roce 1996 prohlášeno za přírodní památku - - procházka romantickým skalním městem s několika možnými trasami. Děčínský Sněžník – nejvyšší bod Děčínské vrchoviny, dosahuje nadmořské výšky 723 m. Na jeho vrcholu stojí od r. 1884 kamenná rozhledna vysoká 33 m s kruhovým výhledem. Děčín – prohlídka centra města – především Zámecké náměstí, Křížová ulice s kostelem Povýšení sv. Kříže. Poté se Dlouhou jízdou vydáme k zámku, prohlédneme si Růžovou zahradu a obnovené terasovité zahrady. Návrat na nocleh.
6. den: Nejprve vyrazíme do Hinterhermsdorfu, odkud se vydáme pěšky cca 2,5 km do soutěsky Kirnitzschklamm, kde návštěvníky vozí lodičky. Seznámíte se s kouzelnou romantickou krajinou úzké divoké soutěsky říčky Křinice. Poté zpět do Hinterhermsdorfu a odtud do Bad Schandau - katedrála, procházka po Labské promenádě, Sendigova kašna a čtvrť Postelwitz s hrázděnými domy. Výtahem vyjedeme nad město - krásné výhledy, popř. variantně možnost koupání ve vyhlášených lázních Toskana terme, V případě dostatečného stavu vody potom výletním parníkem (Poseidon) vyjedeme z Bad Schandau po Labi a projedeme úchvatným labským kaňonem s výhledem na okolní skalní útvary do Hřenska. Návrat na nocleh.
7. den: Dnes vyjedeme do Rumburku, kde se nachází areál kapucínského kláštera. Klášterní budova dnes slouží jako knihovna, ale je zde i kostel sv. Vavřince a loretánská kaple P. Marie z let 1704 – 1707 podle plánů J. L. von Hildebrandta. Jedná se o nejsevernější evropskou nápodobu původní kaple v italském Loretu. Uvnitř je umístěna bohatě zdobená Svatá chýše se soškou zázračné černé Madony. Jablonné v Podještědí - brána Lužických hor a jedno z nejstarších měst českého severu, město svaté Zdislavy - krásný barokní kostel sv. Vavřince a sv. Zdislavy s jejím hrobem. Odjezd zpět, návrat v podvečerních hodinách.

Novinky Erika Tour

Nabídky, novinky, informace...

Sledujte nás: