Krásy Chodska a Českého lesa

ubytování: hotel ***ubytování: hotel ***
strava: polopenzestrava: polopenze
doprava: autokaremdoprava: autokarem
žádný termín od 20. září 2022
od 7 880 Kč

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Slevy

  • Seniorská sleva 55+: - 200 Kč

Cena zahrnuje

  • 5x nocleh v hotelu*** - dvoulůžkové pokoje s vl. přísl.
  • 5x polopenze (snídaně bufet, večeře dvouchodové menu)
  • doprava - klim. bus
  • průvodce
  • povinné pojištění CK

Cena nezahrnuje

  • místní taxa
  • fakultativní programy
  • vstupy
  • jednolůžkový pokoj 1800 Kč
Chodsko je kouzelný kout Čech, kde se stále setkáváme s rázovitým folklórem a tradicemi, s řadou významných památek a s mimořádnými krajinnými scenériemi. V zájezdu navštívíme dvě z našich nejkrásnějších měst – Horšovský Týn a Domažlice, podíváme se i do příhraniční oblasti, která byla ještě v 80. letech 20. stol. součástí přísně střeženého prostoru, kam se nikdo z nás nedostal, a půjdeme po stopách historie a historických postav, jako byl Jan Sladký Kozina nebo Lomikar, J. Š. Baar a další.

Ubytování: hotel ***

hotel*** - dvoulůžkové pokoje s vl. přísl.

Program zájezdu

1. den: Odjezd v ranních hodinách směrem do západních Čech (v cca 6:00). Zahájíme návštěvou historického městečka Horšovský Týn s půvabným renesančním zámkem a hradem. Prohlédneme si městské jádro, které je památkovou rezervací, a zámek, který je významnou architektonickou dominantou města a patří mezi nejnavštěvovanější památky západních Čech. Zámek je obklopen rozsáhlým parkem s řadou drobných staveb - gloriet, loretánská kaple a letohrádek. Poté si vyjedeme do malé osady Výhledy k pomníku J. Š. Baara s nádhernými výhledy na Chodsko. Další čas věnujeme kouzelné obci Klenčí pod Čerchovem. Projdeme si památkovou zónu lidové architektury, kterou tvoří starobylé domy a komorové domy na návsi. Navštívíme muzeum ve Staré poště. Nocleh.
2. den: Dnes vyrazíme poznávat zajímavosti Českého lesa. Projdeme jednu z nejkrásnějších a nezapomenutelných turistických tras po hřebenu Haltravy - tzv. Baarovu cestu od Vranovského sedla přes Škarmanku - nejvyšší vrchol Haltravského hřebene a Haltravu do Capartic. Trasa je lemovaná skalními útvary, zachovalými lesy, zaniklými vesnicemi a krásnými výhledy. Návrat na nocleh.
3. den: Po ránu zahájíme program příběhem Jana Sladkého Koziny. Nejprve navštívíme Újezd u Domažlic - nejznámější chodskou obec a rodiště Jana Sladkého Koziny. Navštívíme Kozinův statek s pamětní síní a budeme moci obdivovat i roubené chalupy, špýchary a kostel sv. Václava z r. 1891. Na nedalekém vrchu Hrádek (585 m) - památné chodské hoře a bývalém strážním místě stojí socha Jana Sladkého Koziny a e odtud krásný výhled na Chodsko. Budeme zde moci ochutnat typickou chodskou kuchyni ve stylové Chodské chalupě a potom se vydáme do Domažlic. Domažlickému obdélníkovitému náměstí (původně městské tržiště) vévodí 56 m vysoká nakloněná věž kruhového půdorysu patřící k arciděkanskému kostelu. Architektonicky hodnotné jsou gotické a renesanční domy s podloubími a klenutými mázhausy a pozdějšími barokními a rokokovými štíty. Prohlédneme si historické domy ve Vodní ulici se stylovou krčmou U Meluzíny, na jejímž dvoře jsou dochovány zbytky městské hradby s rekonstruovaným ochozem. Chodský hrad v Domažlicích, dnes Muzeum Chodska, založený společně s městem českým králem Přemyslem Otakarem II. Z původního středověkého hradu, kde sídlil královský purkrabí, chodský rychtář a zasedal chodský soud, se zachovala pouze štíhlá válcová věž. Určitě si všimneme i zbytků původního opevnění třeba u Dolejší brány. Město měli v oblibě např. významní spisovatelé Božena Němcová, Karel Jaromír Erben, Alois Jirásek i Jaroslav Vrchlický. Návrat
4. den: Dnes se vydáme na turistický výlet na nejvyšší vrchol Českého lesa Čerchov (1.042 m) se zpřístupněnou rozhlednou Kurzovou věží. Čerchov byl více než 40 let nepřístupný. Až po roce 1989 byl vrchol s nádhernými výhledy na Český i Slavkovský les a Šumavu opět zpřístupněn. Čerchov je pravým vládcem příhraničních chodských hvozdů a vyhledávaným turistickým cílem. V Chodově si poté prohlédneme rezervaci starých roubených domů a v Trhanově se zastavíme u bývalého Lomikarova zámku. Návrat na nocleh.
5. den: Dnešní výlet nás zavede do příhraničních městeček na bavorské straně Českého lesa. 4 km od Folmavy leží Furth im Wald s hezkým historickým centrem, barokní radnicí, bránou Burgtor, Věží Stadturm a kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Nedaleko leží lázeňské městečko Waldmünchen, které r. 920 založili benediktinští mniši. Při prohlídce uvidíte kostel sv. Štěpána, 35 m vysokou hodinovou věž, radnici, Muzeum pohraničí. Možnost návštěvy aquaparku Aquafit. Návrat na nocleh.
6. den: Ráno odjezd do Plzně – prohlídka středu tohoto krásného historického města. Východiskem procházky může být Mlýnská strouha známá také jako plzeňské Benátky. Okolo Černé věže (hranolová vodárenská věž) z první poloviny 16. stol. dorazíme na Náměstí republiky. Dominantou je katedrála sv. Bartoloměje založená roku 1295 s nejvyšší gotickou věží v Čechách. U katedrály budete hledat Andělíčka Ošahánka a na náměstí Spejbla a Hurvínka. Budete moci obdivovat krásnou renesanční radnici, Mariánský morový sloup se zlatou sochou p. Marie, zajímavé kašny, krásné historické domy… Na náměstí najdete i Muzeum strašidel nebo Muzeum loutek a další. Budova galerie Masné krámy pochází z roku 1392 a je postavena ve stylu gotiky. A Plzeň se pyšní i největší synagogou v České republice a druhou největší v Evropě. Eventuelně návštěva Plzeňského pivovaru. Odjezd a návrat.

Novinky Erika Tour

Nabídky, novinky, informace...

Sledujte nás: