Půvaby Černé Hory a Bosny a Hercegoviny

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Slevy

 • first minute 1.000 Kč do 31. 1. 2024
 • Seniorská sleva 55+: 400 Kč (nesčítá se s jinými slevami)

Cena zahrnuje

 • 8x nocleh - 7x nocleh v hotelu v Černé Hoře - dvoulůž. studia s vl. přísl.
 • 1x nocleh v Bosně a Hercegovině
 • 8x polopenze
 • doprava klim. busem
 • průvodce - delegát
 • povinné pojištění CK

Cena nezahrnuje

 • Pobytová taxa
 • příplatek na 1/1
 • Informace: cena nezahrnuje vstupy, lodě, počítejte s cca 80 EUR
S VÝLETEM DO ALBÁNIE
Jedna z nejkrásnějších oblastí Balkánu s panenskou přírodou, nádherným pobřežím a vysoko vystupujícími horami – to je Černá Hora. Oblast se středozemským podnebím a tedy i s obvykle krásným počasím je cílem tohoto pobytově poznávacího zájezdu. Kromě kouzelné přírody může nabídnout i nádherná historická městečka s mimořádnými architektonickými památkami.

Program zájezdu

1. den: Odjezd odpoledne, průjezdpřes Slovensko a Maďarsko.
2. den: Příjezd do Sarajeva - prohlídka jednoho z nejpůsobivějších hlavních měst Evropy: staré město má orientální ráz - bylo založeno Turky r. 1455 - radnice, kamenný most, mešita, stará a nová synagoga, tržiště. Pamětní deska sarajevského atentátu. poté cesta kaňonem řeky Neretvy do starobylého Mostaru - malebného města s orientálním rázem a se slabným starobylým renovovaným mostem. Nocleh.
3. den: Přejezd do Černé Hory na místo ubytování na pobřeží, relaxace, nocleh.
4. den: Pobyt u moře, relaxace, procházka po plážích Čanje. Nocleh
5. den: Výlet do města duchů Starý Bar - romantická procházka. Uvidíte románský kostel sv. Jiří z 12. stol., zbytky biskupského paláce a opevnění s pevnostmi. Zbytek města je skutečně v romantických rozvalinách, v r. 1878 zde Turci opouštějící Černou Horu odpálili obrovské množství střelného prachu a téměř vše tak zničili. U pobřeží leží současné město Bar - největší přístav na Balkánském pobřeží Jaderského moře. Potom přejedeme k Velké pláži a pirátskému městu Ulcinj - poslednímu městu před albánskými hranicemi a nejjižnějšímu městu na černohorském pobřeží s orientálním rázem - staré město na skalním ostrohu - kdysi sídlo obávaného piráta Uliče Alji a jeho kumpánů. Potom si dáme výbornou kávu na promenádě, popř. se vykoupeme. Návrat na nocleh.
6. den: Výlet do kouzelné Boky Kotorské, která připomíná svou přírodní scenérií norské fjordy. Prohlídka starobylého centra této oblasti - Kotoru (UNESCO) - vystoupáme na hradby s fantastickými výhledy, prohlédneme si katedrálu sv. Trifuna, starobylé paláce, další kostely, úzké uličky a nadýchneme atmosféru tohoto kouzelného města u dobré kávy na některém z náměstíček. Nožnost lodního výletu na ostrůvek Gospa od Škrpjela - kostelík p. Marie. Na zpáteční cestě se zastavíme v Budvě - prohlídka historického středu města ukrytého v hradbách, jednoho z nejmalebnějších a nejtradičnějších měst černohorského přímoří. Nocleh.
7. den: Výlet do Albánie -do města Škodra (Skadar) se slavnou pevností Rozafat, starým tureckým mostem, mešitou Mehmeda Paši s katedrálou sv. Štěpána. Návrat na nocleh.
8. den: Výlet k nejkrásnějšímu balkánskému jezeru Skadarskému jezeru, které je součástí národního parku (výskyt mnoha vzácných rostlinných i živočišných druhů. Vesnička Virpazar je vstupním místem k jezeru. Fakultativně projížďka motorovou lodí po jezeře, během níž budete moci sledovat nádhernou vegetaci jezera. Navíc budete moci ochutnat místní rybí speciality - (dát si oběd - rybu z jezera). popř. místní víno. Poté odjedeme do Cetinje - bývalého hlavního města Černé Hory s řadou historických památek - Bogorodičin Monastyr, Biljarda. NP Lovčen - jízda po horské silnici pod vápencovými vrcholy a průjezd pohádkově krásným údolím s fantastickými výhledy do horských pásem až pod vrchol k mauzoleu vladyky Njeguše - vystoupáme po schodech - panoramatický výhled na celou Černou Horu. Sjezd serpentýnami do vesničky Njeguš (rodný dům vladyků, možnost placené ochutnávky pršutu) a dále do Boky Kotorské s fantastickými výhledy na tento černohorský fjord Návrat na nocleh.
9. den: Volno, relaxace u moře, nocleh
10. den: Průjezd kouzelnou Bokou Kotorskou s výhledy na ostrůvky Gospa a Mamula. Odjezd do Dubrovníku - prohlídka historickéhoměsta vystavěného v 13. stol. - renesanční hradby, významné veřejné budovy - frantiskánský klášter, kostel sv. Spasitele, třída Stradun s palácem Sponza, Knížecí palác a řada dalších historických budov. Možnost fakultativního výletu lodí na jedno z nejoblíbenějších výletních míst obyvatel Dubrovníku - ostrov Lokrum - na něm "Mrtvé moře" - slané jezero, botanická zahrada, popř. možnost koupání. Přejezd do ČR.
11. den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

Novinky Erika Tour

Nabídky, novinky, informace...

Sledujte nás: