Perly v koruně Polska

ubytování: hotelubytování: hotel
strava: snídaněstrava: snídaně
doprava: autokaremdoprava: autokarem
1 termín od 5. srpna 2022
14 990 Kč
od 14 590 Kč

05.08. - 13.08.22 pátek - sobota
snídaně autokarem
Sleva 3% 14 990 Kč 14 590 Kč
cena za 9 dní (8 nocí)

Slevy

  • first minute
  • seniorská sleva 55+:

Cena zahrnuje

  • 8x nocleh - hotel - dvoulůžkové pokoje s vl. přísl.
  • 8x snídaně
  • doprava - klim. bus
  • průvodce
  • povinné pojištění CK

Cena nezahrnuje

  • večeře - nabídka před odjezdem
  • jednolůžkový pokoj
  • místní taxy
CESTOU POLSKÝCH KRÁLŮ
Zveme vás do míst, kde se psala polská historie, za památkami, které jsou dnes zapsány na seznamu UNESCO a které jsou skutečně tím nejlepším, co může Polsko nabídnout. Poznáte historická města Poznaň, Wroclaw, Hnězdno, Toruň, mohutný křižácký hrad Malbork, přístavy na Baltu Gdyni a Gdaňsk, pláže a písečné duny, kde si budete připadat jako na Sahaře. Polsko má nejen bohatou historii, ale i bohaté památky a tradice.

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR do Polska brzy ráno. Nejprve navštívíme Wroclav (Vratislav), která patří k nejstarším polským městům a je dnes metropolí Dolnoslezského vojvodství. V historickém centru navštívíme Tumský ostrov s monumentální katedrálou, kostelem sv. Kříže a po romantickém mostku přejdeme do centra města, kde je opět celá řada významných kostelů, např. barokní kostel Jména Ježíšova. Určitě nás upoutá staré město, které ve středověku vyrostlo kolem velkého náměstí, jehož dominantou je nádherná gotická radnice z 15. stol., považovaná ze jednu z nejkrásnějších staveb tohoto druhu v Evropě. Určitě zavítáme i k barokní budově univerzity s Aulou Leopoldinou s mimořádně bohatou dekorací. Odjezd na ubytování, nocleh.
2. den: Zahájíme prohlídkou Poznaně, hlavního města Velkopolska, kde před více než tisíciletím vznikaly základy polského státu. Nejstarší částí města je opět Tumský ostrov, místo, které papež Jan Pavel II. nazval místem „zrození Polska“. Vévodí mu katedrála – nejstarší polský chrám zmiňovaný už v kronikách z 10. století. Nejslavnější částí je Zlatá kaple s náhrobky prvních králů. Středem středověkého nového městy je Stary Rynek s pěknou renezanční radnicí (dnes muzeum), dávnými krámky, strážnicí, památnými zděnými budovami a paláci. Poté se zastavíme v Gniezně (Hnězdně) - prvním historickém hlavním městě Polska, se kterým je spjata osobnost sv. Vojtěcha. Nahlédneme do nyní gotické katedrály, ve které je v hlavním oltáři hrobka sv. Vojtěcha. Poslední město, které dnes navštívíme bude Toruň (UNESCO), která se může pochlubit nejrozsáhlejším komplexem gotické zástavby v Polsku. U řeky Visly se zachovaly pozůstatky dávných obranných opevnění a vjezdů a také gotické a renesanční sýpky, které svědčí o rozsáhlé obchodní činnosti v dobách, kdy Toruň byla důležitým hanzovním střediskem konkurujícím Gdaňsku. Najdete zde zříceninu křižáckého hradu, Staroměstské náměstí s radnicí uprostřed, krásnými kostely, ale hlavně je Toruň spjatá se jménem velkého astronoma Mikuláše Koperníka. Má zde nejen pomník vedle radnice s nápisem „Mikuláš Koperník, Toruňan, rozhýbal zemi, zadržel slunce a nebe). Nedaleko je také jeho rodný dům. Odjezd na ubytování, nocleh.
3. den: První prohlídka bude patřit přímořskému městu Gdyni. Procházka po nábřeží u přístavu, „plovoucí“ muzeum torpédoborec Blyskawica a stoletý trojstěžník Dar Pomorza. Najdete zde i Oceánografické muzeum s mořským akváriem. Pak se vydáme do přímořského letoviska Leba. Odtud se nám nabízí nejlepší cesta k pozorování ojedinělé biosférické rezervace Slowinský národní park (UNESCO), s pohyblivými písečnými dunami. Duny urazí za rok téměř 10 m a časem zde vytvořily dvě jezera oblíbená ptactvem. Budete si moci odpočinout na březích Baltického moře, a třeba budete mít štěstí a v písku najdete vzácné jantary. Návrat na nocleh.
4. den: Dnes si prohlédneme přístavní velkoměsto Gdaňsk, kdysi nazývané „Aurea Porta“ - Zlatá Brána Polska. Navštívíme nejvýznamnější části města – Hlavní město, kudy probíhá historická Královská stezka (dnešní ulice Dluga a Dlugi Targ), kudy se ubíraly slavnostní průvody polských monarchů. Tyto ulice jsou tvořeny řadami výstavních budov. Na nábřeží Motlawy uvidíte nejcharakterističtější objekt Gdaňsku - Žuraw, ve středověku největší přístavní jeřáb na světě. Promenáda okolo je typická svými restauracemi, kavárničkami a stánky se suvenýry. Zvláště malebná je Mariacká ulice s nedalekou monumentální bazilikou Nejsvětější Panny Marie – největším cihlovým chrámem světa. Třeba zbyde i čas navštívit historickou radnici s vyhlídkovou věží. Odpoledne se vydáme k největšímu a nejslavnějšímu polskému hradu – křižáckému Malborku (UNESCO) – gotickému hradnímu komplexu z červených cihel s nespočtem komnat a kaplí. Odjezd na ubytování, nocleh.
5. den: Další světový technický unikát – „plavení po trávě“ je skutečnou raritou. Zájemci se budou moci plavit po části nejdelšího splavného kanálu v Polsku - Ostródzko – Elblaském kanálu a budeme se také v některých částech kanálu "plavit po trávě", což je možné díky unikátním technickým zařízením, která umožňují přesouvat lodě mezi vodními nádržemi cestou po souši. Uvidíte tuto zajímavost stejně jako si užijete krásnou přírodu jezernaté oblasti Západních Mazur a relax v této zajímavé oblasti. Krátce se zastavíme v Ostrodě a také v Gietrzwaldu, polském poutním místě, kde bylo katolickou církví potvrzeno zjevení Panny Marie. Na závěr dne si prohlédneme historické centrum Olsztyna - památkového města malebně položeného na návrších u Lyny, které má ve svých hranicích 11 jezer. V gotickém hradu warmiňské kapituly bydlel Mikuláš Koperník. Nocleh.
6. den: Dnes budeme pokračovat v objevování Mazurských jezer, tentokráte jejich východní části. Při této příležitosti se krátce zastavíme v nádherném barokním areálu kláštera Świeta Lipka. Jezuitský klášterní areál je považován za nejkrásnější barokní památku v Polsku a stal se mariánským poutním místem. Poté nás čeká připomínka pochmurné doby minulého století - shlédneme zbytky Hitlerova Vlčího doupěte v Gierloži. Pak se přesuneme k největšímu jezeru v Polsku Śniadrwa do rušného malebného letoviska Mikolajky Zde budete moci absolvovat krátkou výletní plavbu nebo se projít po břehu jezera, vychutnat si atmosféru těchto kouzelných jezer, popř. se i vykoupat na místní pláži. Odjezd na nocleh.
7. den: Dnes nás čekají toulky uličkami obnoveného Starého města (UNESCO) hlavního města Polska Varšavy. Středověkou atmosféru města vytváří úzké ulice s domy z 15. - 18 století, zbytky obranných hradeb, příkop s barbakanem i půvabné náměstí plné různobarevných fasád. Varšavský královský zámek se stal symbolem polské nezávislosti. Na Královské cestě stojí mimo jiné kostel sv. Kříže, b němž je umístěna urna se srdcem nejslavnějšího polského skladatele F. Chopina. "Atrakcí" Varšavy je také výšková budova Paláce kultury a vědy z 50. let minulého století, která byla darem národů SSSR. Z terasy ve 30.patře je krásný výhled. Návrat na nocleh.
8. den: Naše další kroky budou směřovat do Malopolského vojvodství a do jeho perly Krakova (UNESCO). Pro město je typické majestátní panorama Katedrály a bývalého královského hradu na Wawelském návrší. V centru města na největším středověkém náměstí v Evropě najdeme Sukenici - soubor dávných trhových stánků, Mariacký kostel s cenným dřevěným pětikřídlovým gotickým oltářem. V Krakově najdeme i nejstarší polskou univerzitu a její sředověkou univerzitní budovu Collegium Maius. Podíváme se i ke zbytku městských hradeb, v jejichž blízkosti staré paláce ukrývají vzácné sbírky umění. Pohltí vás atmosféra středověkého Starého města a určitě si ji užijete v útulných kavárničkách a restauracích. Nocleh.
9. den: Dnes ještě chvíli zůstaneme v Krakově. Navštívíme např. židovskou čtvrť Kazimierz (UNESCO) se starobylými synagogami a atmosférou starého historického gheta. Odpoledne se potom vypravíme na cestu zpět do ČR. Návrat do půlnoci.

Novinky Erika Tour

Nabídky, novinky, informace...

Sledujte nás: