Hrdá Arménie

Arménie Arménie

1 termín od 18. října 2024

10 -denní zájezd

ubytování:hotel ***

doprava:letecky

strava:polopenze

od 41 990 Kč

18.10. - 27.10.24 pátek - neděle
polopenze letecky (Praha)
41 990 Kč
cena za 10 dní (7 nocí)

Cena zahrnuje

 • letenky Vídeň – Jerevan a zpět s malým příručním zavazadlem
 • 7x nocleh se snídaní v hotelech 3*
 • 8x večeře
 • transfery z a na letiště
 • doprava podle programu v kvalitních mikrobusech
 • vstupy
 • anglicky mluvící místní a český průvodce
 • lahev vody na den
 • povin. poj. CK

Cena nezahrnuje

 • doprava z ČR na a z letiště ve Vídni – možno objednat dle platného ceníku.
 • Cestovní pojištění
 • Příplatek na větší zavazadlo
 • příplatek na 1/1
 • spropitné
Země s panenskou přírodou, chráněná horskými pásmy Malého Kavkazu, země hrdých, nezlomných lidí, kteří právem ctí svoji bohatou kulturní historii - to je Arménie. Její písemnictví a architektura patří k nejcennějším kulturním pokladům světa. Ne nadarmo je zde tolik památek zapsaných na seznamu UNESCO.

Program zájezdu

1. den: Odjezd z Prahy do Vídně, odlet do Jerevanu.
2. den: Přílet do Jerevanu na letiště Zvartnoc časně ráno, ubytování, odpočinek, odpolední návštěva nocleh.
3. den: Snídaně. Program zahájíme prohlídkou hlavního města Arménie, Jerevanem. Užijeme si výhledy na město a dominantní horu Ararat. Po věky bylo toto město známé jako „růžové město“ kvůli barvě kamene, ze kterého bylo postaveno. Navštívíme tedy náměstí Republiky, kde nás zaujme kamenný vzor uprostřed náměstí odkazující na arménské koberce, třídu Mashtoc, Dům opery a baletu pojmenovaný po Aramu Chačaturjanovi, park „Cascade“. To je jak architektonická památka, tak kulturní komplex, který slouží jako centrum umění, sochařství a venkovní rekreace. Navštívíme Matenadaran oficiálně známý jako Mesrop Mashtots. Státní pokladna arménských rukopisů je jedním z nejznámějších úložišť starověkých rukopisů na světě. Matenadaran ukrývá rozsáhlou sbírku rukopisů, dokumentů a historických artefaktů, zejména se zaměřením na arménskou kulturu, historii a literaturu. Díky sbírce více než 23 000 rukopisů je Matenadaran jedním z největších úložišť starověkých rukopisů na světě. Nocleh v hotelu.
4. den: Snídaně. Pak bychom měli navštívit muzeum genocidy a památník známý jako Tsitsernakaberd. Muzeum-Institut arménské genocidy v Jerevanu je důležitou institucí, která se věnuje uchování památky arménské genocidy a podpoře povědomí a porozumění této tragické kapitole historie. Poté budeme pokračovat v exkurzi ke staleté památce Ečmiadzin (Vagharšapat). Tato lokalita je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO. Katedrála Ečmiatsdzin, založená v roce 303, je oficiálním sídlem arménských katolíků a je nejstarší arménskou křesťanskou katedrálou. Historie Ečmiadzinu je hluboce spjata s počátky křesťanství v Arménii. Podle tradice měl svatý Řehoř Iluminátor, arménský katolikos, na počátku 4. století našeho letopočtu vizi Krista, jak sestupuje z nebe a bije do země zlatým kladivem, což naznačuje místo, kde by měla být postavena Matka katedrála. Návrat do Jerevanu. Nocleh v hotelu.
5. den: Snídaně. Uděláme si výlet do Garni. Tento pohanský chrám byl postaven v 1. století našeho letopočtu. Je to jediný chrám, který se v Arménii dochoval z pohanských dob. Byl zasvěcen bohu Mihrovi, který byl bohem čistoty. V roce 1679 byl zničen zemětřesením. V roce 1975 byl chrám obnoven. Jeho design odráží vliv klasického řeckého a římského stylu s elegantními sloupy, složitými vlysy a impozantní fasádou. Má strukturu typu Pantheonu s 24 sloupy, což znázorňuje den, tedy dvacet čtyři hodin. Chrám byl zasvěcen uctívání boha slunce Mithry, božstva uctívaného Armény během předkřesťanské éry. Užijeme si pěší turistiku v kaňonu Azat a poté budeme pokračovat v cestě do kláštera Geghard. Jeho jméno pochází od legendárního kopí, které bylo použito k probodnutí Kristova těla. Uchovává se zde po staletí. I když přesné založení kláštera není známo, dnešní areál byl postaven v polovině 13. století. Klášter Geghard, jehož historie sahá až do 4. století našeho letopočtu, je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO a přitahuje návštěvníky z celého světa, aby obdivovali jeho složité kamenné sochy, starobylé kaple a úchvatné přírodní prostředí. Nazývá se také Ayrivank, což znamená „kostel vytesaný ze skály“. Panuje zde mýtus o léčivém zdroji církve, podle kterého dokáže vyléčit jakoukoli nemoc. Návrat do Jerevanu. Nocleh v hotelu.
6. den: Snídaně. Dnes se vydáme do kláštera Khor Virap (4. -18. stol.). Tento klášter je velmi prominentní díky své historii – spojení s osudem Řehoře Iluminátora, který zavedl do Arménie křesťanství. Khor Virap byl postaven jako vězení. Legenda tvrdí, že pohanský král Trdat III. zde přibližně 12 let věznil svatého Řehoře Osvětitele. Dnes tu poutníci čekají ve frontách, aby mohli sešplhat po kovovém žebříčku do kobky, ve které byl světec uvězněn. Za kruté zacházení se světcem byl král stižen šílenstvím (v barvitější verzi příběhu mu narostla druhá hlava) a zázračný světec jej vyléčil. Na základě toho přijal král křesťanství a svatý Řehoř se stal prvním katolíkem arménské apoštolské církve. Zároveň se zde se můžeme kochat nádherným výhledem na posvátnou horu Ararat - nesmrtelný symbol Arménie. Zde budeme této hoře nejblíže. Doslova Khor Virap znamená hluboká rokle. Navštivíte vesnici Areni, která je považována za důležité centrum vinařského průmyslu a jejíž historie má více než 6000 let. Je to místo, kde archeologové objevili nejstarší exemplář kožené boty. Budete moci ochutnat zdejší vynikající víno. Zde také dostanete šanci podílet se na přípravě vyhlášeného grilování. Dále budeme pokračovat v prohlídce Noravanku - kláštera z 12. století, který se nachází mezi úžasnými strmými skalami na římse klikaté rokle. Noravank je komplex se dvěma patry, který stojí mezi červenými útesy. V areálu kláštera stojí kostel Surp Karapet ze 13. století, postavený vedle zříceniny dřívějšího kostela, také zasvěceného Janu Křtiteli. Je k němu připojena malá kaple z 13. století zasvěcená svatému Řehořovi. Hlavní a velmi fotogenickou stavbou je pak kostel Surp Astvatsatsin ze 14. století. Je to jediný klášter, kde najdeme unikátní sochu Otce Boha. Jedním z nejznámějších příkladů je zobrazení Stromu života, symbolu duchovní obnovy a věčného života, který zdobí fasádu kostela Surb Astvatsatsin. Navštivíme Karahunj nebo Zorats Karer, který je o 3500 let starší než Stonehenge a o 3000 let starší než egyptské pyramidy. Někteří specialisté dokonce vypočítali stáří samotného kamenného kruhu, čistě na základě postavení hvězd na obloze v dřívějších dobách – výsledek byl - před 7.600 lety. Tím by se Karahunj stala nejstarší astronomickou observatoří na světě. Nocleh v Goris.
7. den: Snídaně. Prohlídka města v Goris. Navštívíte jeskynní vesnici Khndzoresk, kde absolvujeme krátkou procházku přes visutý most přes obrovskou soutěsku a dostaneme se do starých jeskyní, které byly osídleny až do konce 19. století. Khndzoresk je historická vesnice. Je známá svými unikátními skalními útvary, starobylými jeskynními obydlími a visutým mostem. Pokračujte v našem výletu do klášterního komplexu Tatev (9. - 13. století) - slavného centra tehdejších studií. Klášter Tatev má bohatou historii sahající až do 9. století. Klášterní komplex je charakteristický svou středověkou arménskou architekturou s kostely, kaplemi, opevněními a dalšími stavbami. K dosažení klášterního komplexu použijeme lanovku, která drží rekord jako nejdelší dvoukolejná lanovka na světě. Nocleh v Goris.
8. den: Dnes projedeme stezky, které používali cestovatelé Velké hedvábné stezky. Projedeme Selim Caravanserai, který sloužil jako důležité centrum směny, obchodu a přenocování v dobách Velké hedvábné stezky. Zde můžeme vidět nesmrtelné stopy světových dějin. Návštěva Noraduzu – místa, které je známé svým historickým hřbitovem, jedním z největších a nejvýznamnějších khachkarských (křížových) polí v Arménii. Poté pojedeme k jezeru Sevan, které je jedním z největších jezer na světě. Vyniká sladkou a úžasně modrou vodou. Jezero Sevan, které je největší na Kavkaze, leží v nadmořské výšce 1 900 metrů mezi Malým Kavkazem a Arménskou vysočinou obklopeno horskými hřbety. Zde si můžeme vychutnat dechberoucí scenérii krásného jezera. Navštívíme zde klášter Sevanavank, který se nachází na poloostrově Sevan. Ve skutečnosti jsou zde 2 kláštery; jeden z nich je zničen, ale druhý stojí. Byly postaveny ve středověku, kolem 10. století. Poté pojedeme do Dilijanu. Při procházce po ulici Sharambeyan, která je jednou z nejstarších ulic města, si můžeme nakoupit suvenýry a nahlédnout do života malého města. Při procházce budete dýchat čistý horský vzduch. Nocleh v Dilijanu.
9. den: Snídaně. Budeme absolvovat pěší túru od jezera Parz do kláštera Goshavank. Poté budeme pokračovat v prohlídce návštěvou kláštera Goshavank. Byl pojmenován na počest svého zakladatele Mkhitara Goshe, který byl ve 13. století velmi slavným a vynikajícím vědcem a spisovatelem. Klášter Goshavank byl jedním z největších náboženských, kulturních a vzdělávacích center středověké Arménie. Klášterní komplex se nachází v malebném prostředí, obklopený bujnými lesy a zvlněnými kopci v národním parku Dilijan. Goshavank nabízí směs architektonických stylů, včetně arménské církevní architektury středověkého období. Návrat do Jerevanu. Pozdě v noci odjezd na letiště.
10. den: Odlet velmi časně ráno z Jerevanu, přílet do Vídně, odjezd do Prahy.

Novinky Erika Tour

Nabídky, novinky, informace...

Sledujte nás: