Albánie a Makedonie - balkánské drahokamy

ubytování: hotelubytování: hotel
strava: polopenzestrava: polopenze
doprava: autokaremdoprava: autokarem
1 termín od 5. září 2021
21 290 Kč
od 20 090 Kč

05.09. - 19.09.21 neděle - neděle
polopenze autokarem
Sleva 6% 21 290 Kč 20 090 Kč
cena za 15 dní (12 nocí)

Slevy

 • first minute 6% do 10. 1.
 • first minute 4% do 10. 2.
 • first minute 3% do 10. 3.
 • Seniorská sleva 55+: 400 Kč (nesčítá se s jinými slevami)

Cena zahrnuje

 • 12x nocleh: 11x nocleh v hotelu 3* – dvoulůžkové pokoje s vlast. příslušenstvím
 • 1x tranzitní ubytování – hotel – 2lůž. pokoje
 • 11x polopenze
 • doprava – klimatizovaný bus
 • průvodce
 • povin. pojištění CK

Cena nezahrnuje

 • místní taxy
 • informace: vstupy - počítejte cca 70 EUR
 • výlet na poloostrov Karaburun
POZNÁTE CELOU ALBÁNSKOU RIVIÉRU OD DüRRÉS PO SARANDU A OBLAST OHRIDU
Krásná nedotčená příroda, doslova panenské pláže, cenné historické památky, které dokumentují bohaté dějiny země od těch antických přes dobu osmanské nadvlády až po současnost. Obklopí vás kontrasty Balkánu a překvapí vás živoucí tradice.

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR, přejezd přes Maďarsko do Srbska.
2. den: Zastávka v Bělohradě - procházka parkem Kalemegdan s výhledem na jedinečný soutok Sávy a Dunaje, popř. katedrála Saborna crkva a chrám sv. Sávy, odjezd na nocleh.
3. den: Vydáme se na cestu do Albánie - návštěva městečka Péč a klášterního komplexu péčského patriarchátu Pečka Patrijaršija (UNESCO) ležící v nádherném údolí soutěsky Rugovo, jedná se o soubor kostelů budovaných od 13. stol. a byl sídlem a zároveň mauzoleem srbských patriarchů. Přejezd do Albánie, nocleh u Bajram Curri.
4. den: Plavba po řece Drin z Fierze do Komanu - jedna z nejkrásnějších vodních cest na světě. Přejezd do Skhodry - návštěva rozsáhlé pevnosti Rozafat na skalnatém kopci u Skadaru - výhled na soutok tří řek a Skadarské jezero. Nocleh.
5. den: Dnes vyjedeme nejprve do městečka Kruja - malebného rodiště národního hrdiny G.K. Skanderberga - navštívíme rozlehlý hrad, jehož základy byly postaveny během 5. a 6. stol. a který sloužil jako strážní a signalizační věž. Skanderbergovo muzeum dokazuje jeho neohroženost v boji proti otomanské invazi, teqe - chrám bektašského řádu. Navštívíte kouzelný středověký orientální bazar s typickými dřevěnými stánky. Odjezd do Dürrés - prohlídka města, především jeho antických památek - zbytků starověkého řecko-římského přístavního města Dyrrachium (pevnost, největší starořímský amfiteátr na Balkánském poloostrově ze 2. stol., popř. Archeologické muzeum). V případě dostatku času i možnost koupání. Nocleh.
6. den: Nejprve navštívíme krásný zachovalý pravoslavný klášter Ardenica a nejdůležitější archeologické centrum Albánie - vykopávky antického města Apolonie založeného r. 588 Řeky z Korintu. Uvidíme pozůstatky chrámu boha Apolóna i středověký klášter p. Marie. Přejezd do Valonské zátoky - prohlídka Vlory - druhého největšího přístavního města země - překrásná mešita Muradia, muzeum albánské nezávislosti, Památník nezávislosti s panoramatickým výhledem na město. Ubytování u moře.
7. den: Pobyt u moře - volný den. Fakultativně 3hodinový lodní výlet na poloostrov Karaburun. Nocleh.
8. den: Kouzelná cesta po krásném pobřeží albánské riviéry: výjezd na průsmyk Llogarat (cca 1.000 m). Krátká snadná vycházka na Cesarův pass - krásné výhledy. Průjezd dech beroucí scenérií, pokračování do vesničky Dhermi s mnoha kostelíky umístěnými na svahu hor, nekonečné olivové háje. Zastávka v přímořském letovisku Himare. Zastávka v Porto Palermo u hradu Aliho Paši Tepelenského. Pokračování do Sarandy, nocleh.
9. den: Odjezd do Národního parku Butrinti - návštěva starobylého města Butrint (UNESCO) - vykopávky starého antického města krásně položeného v národním parku - Asklépiův chrám, Akropol, Lví brána, amfiteátr, nymfaneum, baptisterium, hrad Aliho Paši - najdeme zde památky z dlouhých 2.500 let historie. Pokračování k pobřeží Ksamili s ostrůvky a kouzelnými plážemi - unikátní oblast, která reprezentuje jónské skalnaté pobřeží Albánie. Možnost koupání. Odpoledne také odpočinek u moře v Sarandě. Nocleh.
10. den: Odjezd do Gjirokastry - nejprve přírodní atraktivita "Modré oko" - jedná se o výjimečný podzemní pramen , voda vyvěrá na povrch v hlubokém jezírku kuriózně kruhového tvaru. Jezírko je ve středu sytě modré, u okrajů modravé jako zornice a duhovka. Pokračování do Gjirokastry - prohlídka "kamenného města" zvaného "Museum City" s bílými kamennými střechami, krásnými domy typické jihoalbánské architektury a majestátným hradem - citadelou, kde se nachází zajímavá muzea. Návštěva starého bazaru. Berat - město nazývané "městem tisíce a jednoho okna" (podle mnoha velkých oken na starých zdobených domech): pevnost postavená na skalnatém kopci na levém břehu řeky Osum - horní "bílé město" - i když během historie hodně poškozené, najdete zde ještě byzantské kostelíky a muzeum ikon malíře Onufriho ze 16. stol. v restaurované katedrále sv. Mikuláše - návštěva. Dolní Staré město s Královou mešitou, Olověnou mešitou a Mešitou svobodných mužů. Možnost návštěvy vinařství a ochutnávky tradičního albánského vína. Nocleh.
11. den: Odjezd do Makedonie, zastávka v Elbasanu, poté budeme pokračovat k albánsko-makedonské hranici, navštívíme jeskynní chrám v Kalishta a navštívíme spíše moderní město Struga. Nocleh u Ohridského jezera.
12. den: Dnes bude celý den věnován oblasti Ohridského jezera - jednoho z nejstarších a nejhlubších jezer na světě. Absolvujeme projížďku po jezeře ke klášteru sv. Neuma, prohlédneme si město Ohrid s vzácnými kostely - např. katedrála sv. Sofie, kostel sv. Klimenta, zbytky staré pevnosti, popř. rybářskou vesničku Lin s antickými mozaikami a budete moci konzumovat věhlasné "korány" - ohridské pstruhy. Nocleh.
13. den: Odjezd do NP Mavrovo - cesta podél jezera tvořeného řekou Drim, návštěva největšího makedonského kláštera Biirski Monastýr. Přejezd do Skopje, procházka starým Skopje, možnost návštěvy domu památníku Matky Teresy. Nocleh.
14. den: Ráno odjezd, přejezd do ČR.
15. den: Příjezd.

Novinky Erika Tour

Nabídky, novinky, informace...

Sledujte nás: