Kouzelné západní Čechy

ubytování: hotelubytování: hotel
strava: polopenzestrava: polopenze
doprava: autokaremdoprava: autokarem
žádný termín od 4. října 2022
od 7 780 Kč

Slevy

 • first minute
 • Seniorská sleva 55+: 200 Kč (nesčítá se s jinými slevami) (sleva: -200 Kč)

Cena zahrnuje

 • 5x nocleh - dvoulůžkové pokoje s vl. přísl. v hotelu Krakonoš***+ v Mariánských Lázních
 • 5x polopenze
 • doprava
 • průvodce
 • povinné pojištění CK

Cena nezahrnuje

 • místní taxy 150,- Kč
 • příplatek na 1/1 3175 Kč (příplatek: 3175 Kč)
 • vstupy
 • informace: předpokládané vstupy 600 Kč a 20 EUR
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ - POBYT S VÝLETY
Lázeňský trojúhelník patří vedle Prahy k nejnavštěvovanějším místům naší republiky. Najdeme zde lázeňské i kulturní skvosty a celá oblast nabízí nepřeberné množství přírodních a kulturních památek.
Budete ubytováni v hotelu Krakonoš ***+, který se nachází v klidném prostředí krásného přírodního parku nad Mariánskými Lázněmi, 2 km od centra. Z města je dostupný jak lanovkou tak i veřejnou dopravou. V parku se nachází např. Miniaturpark nebo dančí obora. Hotel má vyhřívaný bazén (30° C) a za úplatu nabízí lázeňské procedůry.

Ubytování: hotel

hotel - dvoulůžkové pokoje s vl. přísl.

Program zájezdu

1. den: Odjezd časně ráno. Klášter premonstrátů Teplá s pohnutou historií, architektonický klenot kostel P. Marie s knihovnou, která je druhá největší v naší republice. Mariánské Lázně – lázeňské město, kde vyvěrají desítky pramenů. O rozvoj lázeňství se zde zasloužil klášter Teplá. Empírový pavilon Křížového pramene s navazující novobarokní kolonádou a zpívající fontánou – prohlídka lázní, ochutnávky pramenů. Kouzelnou procházkou je ta v Parku Boheminium - procházka krásným vzrostlým parkem, kde jsou miniatury z České republiky - hrady, zámky, technické památky 25x zmenšené. Nocleh.
2. den: SOOS – unikátní rezervace rašelinišť – evropský unikát. Vývěry minerální vody a výdechy oxidu uhličitého jsou dokladem bývalé vulkanické činnosti této oblasti - procházka po velmi zajímavé naučné stezce. Františkovy Lázně – lázeňské město známé svými studenými minerálními prameny – tzv. kyselkami – prohlídka lázní, jejichž symbolem je soška chlapce s rybou sedícího na kouli – Františka. Cheb – prohlídka města slavného již ve středověku, zde neslavně skončil svůj život Albrecht z Valdštejna. Chebský hrad s Černou věží je jedinou císařskou falcí na našem území, historická část s pověstným Špalíčkem ze 13. stol. Nocleh.
3. den: Dnes se vydáme do oblasti Slavkovského lesa. Navštívíme Bečov nad Teplou – starobylé městečko nad řekou s hradem a zámkem, proslaveným románským relikviářem sv. Maura, který je jedním z nejcennějších národních pokladů. V městečku je i krásná botanická zahrada nazývaná "druhé Průhonice". Poté se zastavíme v městečku Krásno - bývalém královském horním městě - bývaly zde jedny z nejvýznamnějších cínových dolů v Evropě. Budete si moci vyjít na Krásenský vrch se zajímavou 25 m vysokou rozhlednou a po vystoupání 120 schodů se vám naskytne poutavý výhled na Slavkovský les, Tepelskou vrchovinu, Krušné a Doupovské hory. Na závěr dne se zastavíme v Horním Slavkově - městečku s řadou památek, např. cenným souborem gotických a renesančních domů. Jedním z nejvýznamnějších je tzv. Pluhův dům nebo bývalý rudný mlýn. Významný je i gotický kostel sv. Jiří a barokní špitál. Nocleh.
4. den: Nejprve navštívíme Loket – hrad a město se jeví jako pohádkové, posazené na skalním ostrohu nad řekou Ohří – prohlídka města a hradu nebo variantně vycházka ve Svatošských skalách. Poté prohlídka Karlových Varů – města kolonád, jehož sláva je spojena s teplými léčivými prameny, které podle pověsti objevil sám Karel IV. Procházka lázeňskou i historickou částí města - městskou památkovou rezervací, poté vycházky po překrásném okolí – Kamzík, rozhledna Diana nad Grandhotelem Pupp (možno použít lanovku), budete si moci prohlédnout Motýlí dům. Můžete se i vydat na druhou stranu k hotelu Richmond s jeho zajímavým parkem. Odjezd, návrat na hotel.
5. den: Dnes si vyjedeme do Lázní Kynžvart, které byly od začátku 17. stol. majetkem rakouského rodu Metternichů a svou krásou měly konkurovat Mariánským Lázním. Za dob kancléře Václava Lothara Metternicha hostil zdejší honosný zámek Kynžvart i nejvýznamnější osobnosti Evropy. Dnes zámek uchovává kuriozity ze sbírek kancléře Metternicha a umělecké předměty. Za návštěvu stojí i rozsáhlý zámecký park. Poté navštívíte unikátní přírodní rezervaci Kladské rašeliny. Projdete se po naučné stezce, která se vine loukami a rašeliništi kolem Kladského rybníka. Provedou vás zde dřevěné chodníky a najdete zde i romantický altánek. Prohlédnete si i alpský zámeček a alpskou architekturu, kterou sem dal převést kníže Otto Friendich Schönburg-Waldenburg z výstavy ve Vídni. Původně to byly výstavní pavilony v expozici švýcarských kantonů. Návrat na nocleh.
6. den: Dnes se už vydáme domů, ale ještě navštívíme městečko Valeč na úpatí Doupovských hor. Valečsko bylo prohlášeno za krajinnou památkovou zónu. V městečku se nachází barokně přestavěný zámek s jednou z nejkrásnějších barokních zajrad v ČR s Braunovými sochami, s kostelem a sloupem Nejsvětější Trojice. Poté vás už čeká jen zpáteční cesta.

Novinky Erika Tour

Nabídky, novinky, informace...

Sledujte nás: