Bílé Karpaty mystické, romantické a pohodové

Česká republika Česká republika

žádný termín od 17. září 2023

8 -denní zájezd

ubytování:hotel ****

doprava:autokarem

strava:polopenze

od 9 520 Kč

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Slevy

  • first minute do 31. 1. 2023 - 400 Kč
  • seniorská sleva 55+: 250 Kč (nesčítá se s jinými slevami)

Cena zahrnuje

  • 7x nocleh - dvoulůžkové pokoje s vl. příslušenstvím v hotelu****
  • 7x polopenze
  • doprava
  • průvodce
  • povinné pojištění CK

Cena nezahrnuje

  • místní taxa
  • příplatek na jednolůžkový pokoj 1.500 Kč
  • Informace: cena nezahrnuje vstupy.
VÍNO, OSKERUŠE, DIVOKÉ ORCHIDEJE, ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ A PAMÁTKY SLOVÁCKA, VALAŠSKA A JIHOZÁPADNÍHO SLOVENSKA
Bílé Karpaty jsou táhlé pohoří, po jehož hřebenech prochází česko-slovenská hranice. Krajinu rozsáhlých luk s roztroušenými políčky, sady a pastvinami po staletí citlivě kultivovalo harmonické soužití člověka s přírodou. Dnes je oblast chráněná jako biosférická rezervace UNESCO. Budete se moci procházet v nádherné přírodě (zdejší louky patří k nejcennějším lučním biotopům Evropy, kde roste např. 20 druhů orchidejí, budete moci obdivovat krásnou lidovou architekturu, krásné zámecké stavby a k tomu ochutnávat zdejší výborné víno, slivovičku, nebo oskerušovici. To kvůli zdraví, to se tu prý musí...
Pobyt si navíc užijete v příjemném wellnesshotelu****.

Program zájezdu

1. den: Odjezd v ranních hodinách. Program zájezdu zahájíme návštěvou míst spjatých s naší nejstarší historií. Nejvýznamnější poutní místo republiky Velehrad je úzce spjaté s cyrilometodějskou tradicí. Prohlédneme si baziliku i gotickou kapli Cyrilka. Poté navštívíme velkolepý archeologický skanzen v Modré, který se nachází v lokalitě původního velkomoravského osídlení v těsném sousedství Velehradu. Představuje repliku slovanského opevněného sídliště. Je tvořen stavbami, vycházejícími ze skutečných archeologických nálezů. Je to prezentační celek, který je svým charakterem ojedinělý na celém území ČR. V blízkosti je možnost navštívit i expozici Živá voda. Odjezd na ubytování, nocleh.
2. den: Strážnice – historické centrum města bylo prohlášeni městskou památkovou zónou. Z nejstarších městských památek to jsou brány městského pevnění – Skalická a Veselská. Dále Průžkův dům – původně vodní mlýn, jednolodní kostel P. Marie, židovská synagoga s židovským hřbitovem. V zámku budeme moci navštívit cennou historickou knihovnu a ve střední Evropě unikátní expozici nástrojů lidové hudby. V blízkosti zámku se nachází velmi zajímavý skanzen „Muzeum vesnice Jihovýchodní Moravy“. Vstupní budova je z roku 1612 a původně sloužila jako pivovar. V areálu skanzenu stojí 65 staveb, které jsou seskupeny do částí nazvaných Moravské Kopanice, Luhačovické Zálesí, vodní technické stavby, vinohradnické stavby, luční hospodářství a Horňácko. V Tvarožné Lhotě se vydáme na putování za místní raritou oskeruší. Oskerušová naučná stezka nás zavede nejen k mimořádným exemplářům tohoto teplomilného jeřábu, ale také k rozhledně Travičná (34 m vysoká, 177 schodů), odkud se nám otevřou nádherné výhledy na okolní malebnou krajinu, a k salaši Travičná, kde si budete moci prohlédnout expozici kopaničářských roubenek, podívat se na arboretum oskeruší nebo si dát oskerušovou laskominu. Návrat na nocleh.
3. den: Zlín - město proslavil T. Baťa – prohlídka centra, zajímavá architektura, kterou ovlivnilo působení firmy Baťa - Baťův mrakodrap – 21. správní budova firmy Baťa, kolonie baťovských domků. Vizovice – město proslulé hlavně dlouholetou tradicí palírenství, slivovicí a tradičním pečivem. Prohlídka zámku a exkurze do stáčírny pálenice známé likérky Rudolf Jelínek s ochutnávkou. Luhačovice – známé lázeňské město v CHKO Bílé Karpaty v údolí řeky Olšavy – má 300letou tradici lázeňské léčby. 17 minerálních pramenů. Procházka lázeňským centrem, unikátní soubory secesních lázeňských domů architekta Jurkoviče a posezení na lázeňské lavičce. Návrat na nocleh.
4. den: Dnes vyrazíme na Slovensko – na druhou stranu Karpat. Zde navštívíme zříceninu hradu Čachtice, který proslavila Alžběta Báthoryová – známá čachtická paní. Matúšovo královstvo je park miniatur (51 modelů) v nedalekém Podolie, který nám převádí, jak vypadaly slovenské hrady před 300 – 500 lety, kdy jich na území Slovenska bylo na 150. Poté návštěva města Trenčín. Historické centrum města je plné kulturních památek a nad nimi se už po staletí tyčí největší městský hradní komplex Slovenska – majestátní Trenčianský hrad. Mezi hradem a centrem se na plošině svahu nachází opevněný areál nazývaný Mariánská hora. Součástí je kostel Narození P. Marie, od kterého lze sestoupit do centra po dřevěných schodech postavených v roce 1568. Na Mírovém náměstí stojí klášter a kostel, který byl vybudovaný v 17. století ve stylu raného baroka. Téměř v sousedství leží i židovská synagoga. Návrat na nocleh.
5. den: Uherský Brod – prohlédneme si městskou památkovou zónu a budete moci navštívit muzeum J. A. Komenského. Moravské Kopanice – procházka Moravskými Kopanicemi, např. po některé z naučných stezek.Kopanice se od okolí odlišují svým krojem., nářečím, některými tradicemi a rozptýlenou zástavbou památek lidové architektury. Je to malá oblast tvořená pěti obcemi – Žítkovou, Starým Hrozenkovem, Vápenicemi, Vyškovcem, a Lopeníkem. Především v obci Žítková najdeme také silnou tradici lidové magie – Žítkovské bohyně. Možnost navštívit domek Irmy Gabrhelové – poslední žítkovské bohyně. Vlčnov – obec proslulá lidovou architekturou, krásou svých krojů, vinařstvím a Jízdou králů. Najdeme zde památkově chráněné stavby – hliněné, hrázděné a zděné lisovny zvané „Búdy“ a vinařskou kapličku – největší památková rezervace vinohradnických staveb u nás. Návrat na nocleh.
6. den: Dnes se vydáme na poznávací plavbu po Baťově kanálu – zajímavé vodní cestě. Uherské Hradiště - prohlídka města - historické jádro s Masarykovým náměstím a barokním kostelem sv. Františka Xaverského, Stará radnice, jezuitská kolej se Slováckým centrem kultury a tradic. Buchlovice – perla moravské architektury – zámek vrcholného baroka ve stylu italské vily, krásné zahrady. Návrat na nocleh
7. den: Výlet do moravsko-slovenského pohraničí v podhůří Bílých Karpat. Navštívíme město Skalica, kdysi jedno z největších a nejvýznamnějších měst na dnešním Slovensku s pěkně zachovalým historickým jádrem. Najdeme zde rotundu sv. Jiří - starobylou románskou stavbu, snad z počátku 13. století - součást bývalého městského opevnění, z něhož se dochovalo několik úseků, františkánský kostel Panny Marie Sedmibolestné s klášterem z 15. stol., farní kostel sv. Michaela - gotický kostel z 14. století, jezuitský kostel sv. Františka Xaverského s kolejí aj. Holíč je takový slovenský bratříček Hodonína. Odděluje je pouze hraniční řeka Morava a louky na jejích březích. Nejvýznamnější památkou Holíče je rozsáhlý barokně-klasicistní areál zámku, jenž působí na první pohled poněkud nedobytně. Již ve 13. století na jeho místě stál řádně opevněný hrad, který prošel mnoha přestavbami, avšak dodnes si zachoval vodní příkop a mohutné pevnostní zdi s typickými bastiony. Za nimi se rozkládá císařské sídlo Jeho Výsosti Františka Štěpána Lotrinského. V prostoru před zámkem byla obnovena zahrada s podobou z konce 19. století. Neopakovatelné pohledy na zámek se nabízí z vodního kanálu. Holíč má i svoji „Stonehenge“. Její megalitické kameny byly přemístěny do parčíku před Holíčským muzeem v centru města. Hodonín – zajímavé centrum s barokním loveckým zámečkem, kde je dnes Masarykovo muzeum, farním kostelem sv. Vavřince, Novou radnicí a zpívající fontánou na náměstí. Na závěr dne navštívíme Plže - nejkrásnější areál vinných sklepů Moravy, soubor původních vinných sklepů s unikátním modrým zdobením. Cca 80 sklepů budovali vinaři od 15. stol, tvoří několik uliček a 2 náměstíčka. Zde budete mít možnost ochutnávky vína. Návrat na nocleh.
8. den: Odjezd zpět, cestou prohlídka jednoho z nejstarších a nejmohutnějších hradů na jižní Moravě Buchlov. Počátky hradu se datují do 1. poloviny 13. století. A přestavby zde probíhaly ještě i v duchu baroka a renesance. Návrat v podvečer.

Novinky Erika Tour

Nabídky, novinky, informace...

Sledujte nás: